Kiedy należy przeprowadzić prace kontrolno-pomiarowe?

Bezpieczeństwo ma niezwykłe znaczenie w przypadku instalacji elektrycznej. Podstawą jest stworzenie układów na bazie wysokiej jakości elementów i zgodnie "ze sztuką". W czasie dalszego użytkowania ogromne znaczenie ma jednak także przeprowadzanie prac kontrolno-pomiarowych. Kiedy warto je wykonywać?

Na czym polegają prace kontrolno-pomiarowe?

Prace kontrolno-pomiarowe wykorzystywane do sprawdzania stanu instalacji elektrycznej to pomiar m.in. rezystancji izolacji instalacji i urządzeń, rezystancji kabli i przewodów, rezystancji uziemień, impedancji pętli zwarcia, instalacji odgromowych, a także badanie wyłączników różnicowoprądowych i pomiar natężenia oświetlenia.

Oczywiście warto korzystać jedynie z usług elektrycznych w Kaliszu, które są wykonywane przez profesjonalistów, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Takie testy sprawiają, że instalacja działa sprawnie, zwiększa się bezpieczeństwo, a wszystkie urządzenia działają bez zakłóceń.

Jak często wykonywać prace kontrolno-pomiarowe?

Prace kontrolno-pomiarowe powinny być przeprowadzane minimum co pięć lat - mówi o tym polskie prawo. Należy jednak pamiętać, że w przypadku dużej eksploatacji systemu i szkodliwych warunków, takie sprawdzenie powinno odbywać się częściej. 

Prace kontrolno-pomiarowe należy także przeprowadzać zawsze wtedy, gdy zauważamy niepokojące sygnały, takie jak brak prądu w gniazdku, niecodzienne efekty dźwiękowe przy podłączaniu urządzenia, czy nagła zmiana napięcia.

Co ważne, prace kontrolne należy przeprowadzać nie tylko w domach jednorodzinnych, ale również w obiektach usługowych i przemysłowych. Jest to szczególnie ważne w miejscach, gdzie pobór prądu jest duży, a od sprawności instalacji zależy działanie wszystkich urządzeń.