Opracowania kosztorysowe związane z realizacją inwestycji

Sporządzamy opracowania kosztorysowe związane z realizacją inwestycji, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientom i zapotrzebowaniem na tego rodzaju usługi. W ramach współpracy z nami uzyskać można:

  • wstępne, wskaźnikowe zestawienie kosztów dla planowanych inwestycji robót elektrycznych,
  • przedmiar robót elektrycznych,
  • kosztorysy inwestorskie, kosztorysy nakładcze robót elektrycznych,
  • kosztorysy ofertowe w oparciu o dostarczone przedmiary lub z wykonaniem przedmiarów na podstawie dokumentacji,
  • kosztorysy powykonawcze robót elektrycznych,
  • zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu dla inwestycji robót elektrycznych,
  • sprawdzanie i weryfikowanie kosztorysów robót elektrycznych,
  • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych.